O mnie

Michał Rusinek

Radca prawny, doktor nauk prawnych

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2002 r. W latach 2002-2005 odbyłem przy Sądzie Okręgowym w Krakowie aplikację sądową, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. W 2006 r. obroniłem tytuł doktora nauk prawnych za pracę pt. Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim procesie karnym. W 2020 r. uzyskałem stopień doktora habilitowanego ze specjalnością postępowanie karne, w oparciu o książkę pt. “Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym”. Naukowo i dydaktycznie spełniam się jako pracownik Katedry Postępowania Karnego UJ. W latach 2012-2019 zdobywałem wiedzę praktyczną jako asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

W pracy radcy prawnego łączę dobrą znajomość litery prawa z doświadczeniem praktycznego działania wymiaru sprawiedliwości i szacunkiem dla poczucia sprawiedliwości, które jest w każdym z nas. Stale poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje, zarówno przez aktywne uczestnictwo w prawniczym życiu naukowym, jak i udział w praktycznych szkoleniach. Moją szczególną pasją jest problematyka przeprowadzania dowodów i ich wykorzystywania w konkretnych toczących się procesach.

Podstawą zaufania, jakim obdarzają mnie moi klienci, jest zawsze lojalność, szacunek i dyskrecja. Każda sprawa w mojej kancelarii jest traktowana z zaangażowaniem, wrażliwością i wyczuciem. Mam też umiejętność przystępnego wyjaśnienia klientom ich prawnego położenia, nawet w najbardziej złożonych przypadkach.

Wierzę, że wymiar sprawiedliwości to nie tylko stosowanie przepisów, ale poszukiwanie trafnego rozstrzygnięcia, oddającego każdemu to, co słusznie mu się należy.