O nas

Michał Rusinek

Radca prawny, doktor nauk prawnych

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2002 r. W latach 2002-2005 odbyłem przy Sądzie Okręgowym w Krakowie aplikację sądową, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. W 2006 r. obroniłem tytuł doktora nauk prawnych za pracę pt. Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim procesie karnym. W 2020 r. uzyskałem stopień doktora habilitowanego ze specjalnością postępowanie karne, w oparciu o książkę pt. “Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym”. Naukowo i dydaktycznie spełniam się jako pracownik Katedry Postępowania Karnego UJ. W latach 2012-2019 zdobywałem wiedzę praktyczną jako asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

W pracy radcy prawnego łączę dobrą znajomość litery prawa z doświadczeniem praktycznego działania wymiaru sprawiedliwości i szacunkiem dla poczucia sprawiedliwości, które jest w każdym z nas. Stale poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje, zarówno przez aktywne uczestnictwo w prawniczym życiu naukowym, jak i udział w praktycznych szkoleniach. Moją szczególną pasją jest problematyka przeprowadzania dowodów i ich wykorzystywania w konkretnych toczących się procesach.

Podstawą zaufania, jakim obdarzają mnie moi klienci, jest zawsze lojalność, szacunek i dyskrecja. Każda sprawa w mojej kancelarii jest traktowana z zaangażowaniem, wrażliwością i wyczuciem. Mam też umiejętność przystępnego wyjaśnienia klientom ich prawnego położenia, nawet w najbardziej złożonych przypadkach.

Wierzę, że wymiar sprawiedliwości to nie tylko stosowanie przepisów, ale poszukiwanie trafnego rozstrzygnięcia, oddającego każdemu to, co słusznie mu się należy.

Antonina Kaweńska

Prawniczka, aplikant adwokacki

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2023 r. Od stycznia 2024 r. jestem wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Obroniłam tytuł magistry prawa na podstawie pracy dyplomowej pt. „Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (z art. 231 k.k.) przez podawanie nieprawdziwych informacji do wiadomości publicznej”. Podczas studiów brałam udział międzynarodowych seminariach naukowych, m. in. na Indiana University Maurer School of Law. Z Kancelarią jestem związana od 2021 r. Moje zainteresowania prawnicze koncentrują się w szczególności wokół prawa karnego oraz prawa rodzinnego. Podczas wykonywania zadań zawodowych jestem zaangażowana, wyrozumiała, wrażliwa i dyskretna. Wierzę, że pomoc prawna polega na rzetelnej analizie pozycji prawnej Klienta, wyjaśnieniu Klientowi jego sytuacji oraz na zrozumieniu Jego oczekiwań. Jestem przekonana, że tylko dzięki wiedzy i wrażliwości możliwa jest godna reprezentacja Klienta.