Opinie i szkolenia

Od lat prowadzę szkolenia z zakresu postępowania karnego dla instytucji wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i podmiotów prywatnych. Mam też duże doświadczenie w opracowywaniu specjalistycznych opinii prawnych.

Dziedziny, w których specjalizuję się, z fragmentami przykładowych materiałów do szkoleń:

 • prawo dowodowe w postępowaniu karnym, w tym m.in.: zakazy dowodowe, prawo do milczenia, swoboda wypowiedzi przy przesłuchaniu, dowód prywatny, w tym prywatne ekspertyzy, dowód nielegalny

  Przykłady:

 • tajemnice prawnie chronione, w tym tajemnica bankowa, tajemnice zawodów prawniczych, medycznych, dziennikarska, tajemnica przedsiębiorstwa, a także ochrona danych osobowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości

  Przykłady:

 • środki zaskarżenia w postępowaniu karnym, czyli apelacja, kasacja, wznowienie postępowania, skarga na wyrok sądu odwoławczego i inne

  Przykłady:

 • dozór elektroniczny, czyli elektroniczne monitorowanie przestępców

  Przykłady:

 • odpowiedzialność karna i zawodowa lekarza, lekarza psychiatry, innych zawodów medycznych

  Przykłady: