Michał Rusinek

Radca prawny, doktor nauk prawnych

Doświadczenie i profesjonalizm

Sprawy karne

Specjalizuję się w doradztwie
i prowadzeniu spraw karnych

Sprawy cywilne i gospodarcze

Oferuję doradztwo i reprezentację
w sprawach cywilnych

Tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa jest
podstawą relacji z klientem

Opinie i szkolenia

Prowadzę szkoleia i sporządzam
opinię prawne

O mnie

Radca prawny Michał Rusinek

Radca prawny, doktor nauk prawnych

W 2002 roku, po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozpocząłem aplikację sądową. Odbywałem ją w latach 2002-2005 i zakończyłem zdanym egzaminem sędziowskim.


W 2006 roku obroniłem stopień doktora nauk prawnych. Podstawą była praca pt. “ Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim procesie karnym”. Swoje pasje dydaktyczne i naukowe spełniam jako pracownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2020 r. uzyskałem stopień doktora habilitowanego ze specjalnością postępowanie karne, w oparciu o książkę pt. “Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym”. W latach 2012-2019 miałem możliwość zdobycia wiedzy praktycznej jako asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Obecnie jako radca prawny prowadzą własną kancelarię.

Specjalizacja mojej kancelarii

Moja kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu i doradztwie w sprawach karnych, w tym gospodarczych oraz skarbowych. Czym jest sprawa karna? To taka sprawa, w której obywatel jest podejrzany lub oskarżony – przez organ ścigania albo osobę prywatną – o popełnienie czynu zakazanego przez obowiązujący kodeks karny, skarbowy albo przepisy innych ustaw.
Oferuję w tym zakresie między innymi: aktywną obronę podejrzanego już na etapie śledztwa lub dochodzenia; obronę w postępowaniu przed sądem, w szczególności reprezentację na rozprawie; zaskarżanie niekorzystnych orzeczeń, w szczególności wnoszenie apelacji, kasacji i zażaleń; obronę w postępowaniu odwoławczym i kasacyjnym.

Inne prowadzone sprawy

W ramach działalności kancelarii oferuję doradztwo i reprezentację także w typowych dla zawodu radcy prawnego sprawach cywilnych, w szczególności:
– spadkowych,
– rodzinnych,
– o zapłatę, w tym o odszkodowania,
– o nieruchomości,
– gospodarczych.


Kiedy wynika taka potrzeba, współpracuje z notariuszami, geodetami, rzeczoznawcami majątkowymi, tłumaczami przysięgłymi.

ZOBACZ WIĘCEJ