Sprawy cywilne i gospodarcze

Sprawy cywilne i gospodarcze

Oferuję doradztwo i reprezentację w sprawach cywilnych, w szczególności w sprawach:
– spadkowych,
– rodzinnych,
– o zapłatę, w tym o odszkodowania,
– o nieruchomości,
– gospodarczych.
W razie potrzeby współpracuję z doświadczonymi notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi i tłumaczami przysięgłymi.